Contextrijk leren met cliënten van Daelzicht een succes

5 jul 2022

Vorige week werd het samenwerkingsproject Daelzicht succesvol afgerond. Een project dat in het teken stond van contextrijk leren voor zowel studenten van Gilde Opleidingen als cliënten met een verstandelijke beperking van organisatie Daelzicht. Het project wordt structureel opgenomen binnen de opleiding verzorgende IG in Geleen. Wat het project inhoudt, lees je hieronder!

Contextrijk leren
Leren in de praktijk staat bij al onze opleidingen centraal. Zo ook bij dit project, waar eerstejaars studenten gedurende twee periodes van zes weken kennismaakten met de cliënten en met het echte werk. Tijdens deze periodes konden de studenten aan hun eigen leer- en ontwikkeldoelen werken, maar tegelijkertijd deden de cliënten dat ook! Elke cliënt kreeg een van de studenten als buddy waarmee ze samen werkten aan leertaken van de cliënt zoals koken of een bed opmaken. Ook beleefden de studenten activiteiten met de cliënten zoals knutselen en allerlei spelletjes. Naast het werken aan leer- en ontwikkeldoelen, werd er ook een vertrouwensband opgebouwd tussen de cliënt en hun buddy (student). De stap naar onze school was voor menig cliënt spannend om te zetten, maar met een beetje hulp en ondersteuning van onze studenten kregen ze het vertrouwen dat dit zou lukken!

Doordat studenten tijdens dit project de verantwoordelijkheid krijgen voor hun buddy tijdens de activiteiten binnen onze school, ontwikkelen ze al snel in hun beroepshouding en werken ze middels gerichte opdrachten aan hun communicatieve- en begeleidingsvaardigheden. Maar ook het werken met een plan en het leren rapporteren wordt geoefend.

Kennismaken met de sector
Door het project maken de studenten al vroeg in de opleiding kennis met de gehandicaptensector. En dat is belangrijk, want er wordt steeds minder vaak gekozen voor dit uitstroomprofiel. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat studenten er weinig kennis over hebben en zich geen beeld kunnen vormen over wat werken met gehandicapten inhoudt. Studente Shirley heeft tijdens deze twee periodes haar passie ontdekt en stapt over naar de opleiding Begeleider Speciale Doelgroepen!

Afscheid
Tijdens het afscheidsmoment vorige week werden de eerstejaars studenten Verzorgende IG flink in het zonnetje gezet door de cliënten met zelfgemaakte cadeaus, knuffels en speeches. Ze sloten samen een mooie en leerzame periode af. Maar voor student Sjoerd is het een tijdelijk afscheid, hij heeft namelijk een BBL-traject aangeboden gekregen!