Eerste diploma's voor 'In de Zorg, Uit de Zorgen'

8 feb 2021

Vandaag ontvangen de eerste 4 deelnemers van het traject ‘In de Zorg, Uit de Zorgen’ hun diploma Helpende Zorg/Welzijn. Zij hebben het traject versneld doorlopen. Trotse docenten van Gilde Zorgcollege en Romy van den Akker, coördinator van dit project bij Zuyderland, gaan vandaag op pad om de diploma’s te bezorgen. 'In de Zorg, Uit de Zorgen' is een succesvol Euregionaal project met verschillende partners en een dubbele winst.

Waarom een dubbele winst? Aan de ene kant staan voor de maatschappelijke opgave om een groeiend aantal nieuwkomers in ons land goed te laten inburgeren. En aan de andere kant zien we dat de zorgsector met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel kampt. Die 2 vertrekpunten komen samen in dit project.

We starten in maart hetzelfde opleidingstraject met statushouders voor en met Zuyderland. Het succes van deze pilot heeft dus geresulteerd in een nieuw regulier opleidingsaanbod voor anderstaligen in de zorg.